ศูนย์บริการรับฝากขาย-จำนอง บ้าน-ที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฟรี!
ศูนย์รวมบ้านมือสองทุกทำเล 

 

 

               โทร. 02-968-7199 (Auto) HotLine 086-546-9741

 

 

     เซ็นทรัล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ และ เซ็นทรัล โฮม แมเนจเม้นท์  เราเป็นศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั้งอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสอง บ้านใหม่ และที่ดิน รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า-จำนอง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ขายเร็ว ได้ราคา โฆษณาฟรี บริการจนจบครบวงจร เรามุ่งมั่นเอาใจใส่ ดูแล ลูกค้า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในทุกขั้นตอน ปัจจุบันเราได้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ของบริษัท และพัฒนาระบบการตลาดให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล 4.0 เพื่อก้าวทันโลกดิจิตอลซึ่งมักจะไปไว และเคลื่อนที่ไม่มีหยุด เราจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามเทรนด์ พัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้น คือ ขายให้สำเร็จ!!!

     www.centralhome.co.th ในปี 2561 เราได้พัฒนาและปรับแต่งระบบของเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับการประมวลผลของ Search Engine ชั้นนำต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะ Google ซึ่งจากสถิติปัจจุบันคนที่เล่นอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้บริการ Google ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ อีกทั้งเรามีการโฆษณาในเว็บที่ติดอันดับต้นๆของ Google อีกหลายเว็บ อาทิ ddproperty.com , kaidee.com , thaihometown เป็นต้น และเรายังมีเจ้าหน้าที่ประจำบริษัทจำนวนมาก ที่คอยลงประกาศโฆษณาขายให้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ที่สำคัญที่สุด นอกจากเราจะมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้ว เรายังมีทีมงานขายคุณภาพอีก 30 กว่าชีวิต ที่ล้วนแต่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และพร้อมใจช่วยกันขายทรัพย์สิน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ขายให้สำเร็จ!!! โดยทางเราจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะขายให้ท่านได้เท่านั้น!!!

     

  • วิเคราะห์วางแผนการขาย ฝ่ายประเมินและทีมขายทุกคนจะช่วยกันวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ท่านฝากขายเพื่อช่วยทำการตลาดและส่งเสริมให้ทรัพย์สินของท่านขายให้สำเร็จ โดยยึดหลักที่ว่า "ขายเร็ว ได้ราคา" โฆษณาฟรี!!!
  • จัดทำการตลาดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.centralhome.co.th  และ Search Engine ชั้นนำต่างๆ ทำให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว รวมถึง การจัดทำระบบ Direct E-mail และ Direct Line ฟรี!!!
  • ติดป้ายประกาศขาย ติดตามจุดที่สำคัญต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในชุมชน พื้นที่เป้าหมายโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ฟรี!!!
  • บริการพาผู้สนใจเข้าชมทรัพย์สิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น ฟรี!!!
  • บริการยื่นสินเชื่อกับธนาคาร ให้คำปรึกษาการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งทางบริษัทได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากธนาคารชั้นนำต่างๆ ที่พร้อมให้การดูแล ด้วยเงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด พร้อมทั้งบริการเก็บเอกสารกับผู้จะซื้อ โดยผู้จะซื้อไม่ต้องไปนำยื่นที่ธนาคาร ฟรี!!
  • ดูแลการทำนิติกรรม และสัญญาต่างๆ ให้กับผู้ฝากขายและผู้จะซื้อ ประสานงาน เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ ตรวจสอบเรื่องกรรมสิทธิ์ และคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ฝากขายได้รับทราบ ข้อมูลในเบื้องต้นฟรี!!!

 

           

   

เอกสารที่ต้องใช้ในการฝากขายบ้าน

   สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด)
   สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด)
   สำเนาโฉนดหน้า-หลัง ทุกหน้า

กรณีเจ้าของโฉนดไม่มาทำเรื่องด้วยตนเอง

   สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด และ ผู้รับมอบอำนาจ)
   สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด และ ผู้รับมอบอำนาจ
   สำเนาโฉนดหน้า-หลัง ทุกหน้า
   หนังสือมอบอำนาจในการทำสัญญาแต่งตั้งฯ 

( ดาวน์โหลดจาก www.centralhome.co.th - ข่าวสารน่ารู้ - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ - หนังสือมอบอำนาจทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย )
             
 สำหรับผู้จะขาย Central Home Property จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

* เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน 
* เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อด้วยการนำเสนอหลายช่องทาง 
* นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา 
* ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ 
* ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
* ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
* จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ 
* ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
* ดำเนินการตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์ 


2. สำหรับผู้จะซื้อ Central Home Property จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
* เสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ 
* เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน 
* พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ 
* นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา 
* ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
* ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
* บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
* ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
* ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์ 
* ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์


บริษัท เซ็นทรัล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด   ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั้งฝากซื้อและฝากขาย สินทรัพย์ประเภทบ้านมือสองและ รับบริหารการตลาดและการขายโครงการจัดสรร มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำการตลาดพร้อมบริการลูกค้า ปัจจุบันมีสินทรัพย์ทั้งทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์และสำนักงาน ที่ดินเปล่าสำหรับทำจัดสรรทุกทำเลทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

 

บริษัท เซ็นทรัล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    บริษัท เซ็นทรัล โฮม แมเนจเม้นท์ จำกัด

335/24 มบ.พลัสพาร์คอเวนิว ถ.สนามบินน้ำ
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร : 0 2968 7199
แฟกซ์ : 0 2968 7188 #104
มือถือ : 086 546 9741 , 086 314 9169
Email : centralhome001@gmail.com

Copyright2016 Central Home Management Co., Ltd. All rights reserved.